Betingelser for brug

A. Ved anvendelse af denne aftale (a) ”tøj/accessories” er enhver form beklædningsdel, kjoler, bukser, jakker, frakker, pelse, bluser, t-shirts, toppe, sko, jakkesæt, bælter og tasker som stilles til rådighed via. RentAtrend hjemmesiden. (b) ”lejer” er den person som lejer tøj og accessories gennem en profil oprettet på hjemmesiden. (c) ”Udlejer” er ejer eller autoriseret repræsentant for tøjet/accessories som er stillet til rådighed for udlejning gennem hjemmesiden. Denne tøj/accessories udlejningskontrakt er en bindende aftale mellem lejer og udlejer. RentAtrend er udelukkende en del af kontrakten i det omfang det er nødvendigt for, at gøre udlejnings transaktionen lettere og indsamle og betale eventuelle skyldige gebyrer.

B. Udlejer indgår denne aftale og tillader dermed lejer at bruge tøjet/accessories på den betingelse af, at lejer accepterer alle vilkårene i denne aftale. Ved at indgå denne aftale for, at leje og anvende tøjet anerkender lejer, at han/hun har læst og forstået denne aftale. Han/hun accepterer at være bundet af alle vilkårene i denne aftale, hver gang han/hun benytter RentAtrend’s tjenester: Din markering i feltet ”Jeg har læst og accepterer betingelserne” anses altså for at udgøre en juridisk bindende aftale mellem dig og RentAtrend.

C. RentAtrend forbeholder sig retten til, til enhver tid at ændre i vilkår og betingelser samt at sætte nye versioner af RentAtrend i kraft. Ligeledes forbeholder RentAtrend sig retten til at ændre i nuværende aftale som følge af ændringer i den lovgivning, der er gældende for de aftaler, der indgås fra nuværende profil.
Meddelelse om ændringer vil blive modtaget via den e-mailadresse, du er registreret med hos RentAtrend. Du kan vælge at opsige dit medlemskab hos RentAtrend, såfremt du ikke ønsker at være bundet af de nye betingelser.

HVIS DU IKKE ACCEPTERER DENNE AFTALE, vil du ikke få adgang til at leje eller udleje tøj/accessories gennem RentAtrend.

Denne aftale træder i kraft fra den dato, hvor lejer accepterer disse vilkår og betingelser (”Ikrafttrædelsesdato”). Lejer og udlejer er enige om følgende:

1. Registrering af brugeroplysninger

1.1 Som bruger på RentAtrend forpligter du dig til at oprette dig med dit rigtige navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt alle yderligere oplysninger, du måtte blive bedt om. Husk, at din e-mailadresse benyttes til al kommunikation mellem dig og RentAtrend. Du indestår derfor for rigtigheden af samtlige af de oplysninger, der opgives.

1.2 Du er som bruger på RentAtrend ansvarlig for, at de oplysninger, der fremgår af din brugerprofil, til enhver tid er fuldt korrekte og gyldige. Du kan ajourføre dine oplysninger via menuen Min Profil.

1.3 Din brugerkonto hos RentAtrend er personlig og må ikke udlånes til andre. Din adgangskode er ligeledes personlig og må ikke videregives. Adgangskoden er opbevaret således at den ikke kan læses, af os eller tredjepart, vi kan derfor ikke fortælle dig hvad din adgangskode er, skulle du glemme den. Er det tilfældet, så kan du nulstille din adgangskode. I samme omfang er det ikke tilladt for dig, at låne eller på anden måde tilegne dig adgang til andres brugerkonti.

1.4 Validering af brugeroplysninger

Det er frivilligt, at validere sine brugeroplysninger hos Folkeregistret. Men når dette er gjort, vil et 'valideringsstempel' blive vist på din offentligt tilgængelige brugerprofil, hvilket øger din troværdighed i forbindelse med private handler og er med til at forebygge snyd på RentAtrend. Ved at gennemføre en validering hos Folkeregistret, giver du samtykke til, at RentAtrend må lave et opslag hos Folkeregistret med henblik på at verificere dine oplysninger. Når valideringen er gennemført, fastslås de af dig opgivne oplysninger og disse kan alene ændres ved en ny validering hos Folkeregisteret.

1.5 Gennemføres validering hos Folkeregistret, er det udelukkende tilladt at benytte sit eget CPR-nummer til formålet.

1.6 RentAtrend kan til enhver tid kræve, at der indsendes kopier af identifikationspapirer, således at der kan foretages manuel validering, såfremt vi måtte anse dette som nødvendigt, herunder hvis vi har mistanke om ulovlig aktivitet eller aktivitet, der strider mod RentAtrend’s regler i øvrigt eller indholdet i nærværende aftale. Ligeledes forbeholder vi os retten til at afkræve manuel validering af udenlandske brugerkonti. Denne betingelse er med til at højne sikkerheden i handler på RentAtrend.

2. LEJE

2.1 Leje aftale. Ved at acceptere denne aftale, accepterer udlejer at udleje tøj/accessories til lejer, og lejer accepterer at leje tøj/accessories fra udlejer, under de heri angivne vilkår og betingelser og for den aftalte lejeperiode via RentAtrend.

2.2 Tøjets stand. Ved at oprette en annonce og stille sit tøj/accessories til rådighed for udlejning, samt accepterer vilkårene i denne aftale, erklærer og garanterer udlejer, at (a) han eller hun er den eneste ejer af tøjet/accessories eller, at han eller hun har fuld myndighed til at indgå denne aftale og udleje tøj/accessories til lejer. (b) Tøjet/accessories er blevet præcist beskrevet på hjemmesiden, herunder størrelse og eventuelle fejl/pletter/huller/slid. (c) at denne vare ikke er en kopi-vare.

3. Tilbagebetaling og annulleringer

3.1 I tilfælde af en udlejningsaftale bliver aflyst af en af parterne 24 timer før påbegyndelse af lejeperioden, bliver alle pengene returneret til lejer, undtagen administrationsgebyret på 5% + 10% af udlejningsbeløbet.

3.2 I tilfælde af en udlejningsaftale bliver aflyst af lejer mindre end 24 timer før påbegyndelse af lejeperiode, herunder efter begyndelsen af lejeperioden eller fordi lejer ikke har afhentet tøjet på aftalt tid og sted (bortset fra annullering som angivet 3.1). Opkræves den fulde aftalte lejepris fra lejer, som skal betales til udlejer, samt de 5% + 10% til RentAtrend.

3.3 Hvis ved levering af tøjet, eller inden for de første 24 timer efter påbegyndelse af lejeperioden, at lejer med rimelighed beslutter at tøjet ikke er i overensstemmelse med udlejers beskrivelse, kan lejer meddele manglen og anmode om en refusion fra udlejer. Dette skal dog kunne dokumenteres i form af billeder. Yderligere, hvis udlejer ikke returnerer tøjet/accessories på det aftalte tid og sted (eller hvis udlejer annullerer udlejningen mindre end 24 timer før påbegyndelse af lejeperioden), er lejer berettiget til en fuld refusion fra udlejer. I disse tilbagebetalingssager vil RentAtrend sende en tilbagebetalingsanmodning til udlejer, eller annullere betalingen til udlejer hvis betalingen endnu ikke er blevet behandlet.

4. RentAtrend Garanti

4.1 Forsikring: Vi anbefaler, at du læser forsikringsbetingelserne igennem, inden du eventuelt får brug for forsikringen.

4.2 Hvis tøjet et blevet beskadiget under udlejningsperioden, skal udlejer anmelde det til RentAtrend inden for 2 dage (48 timer) efter afslutningen af lejeperioden. Hvis en skade ikke er rapporteret i denne periode, da formodes skaden ikke at have fundet sted i udlejningsperioden. Udlejer er dermed ansvarlig for eventuelle udgifter.

ENDVIDERE SKAL SKADEN KUNNE DOKUMENTERES I FORM AF BILLEDER!

5. Returnering

5.1 Lejer accepterer, at returnere det udlejede tøj/accessories til udlejer i samme stand som modtaget (bortset fra almindelig slidtage), på aftalt tid og sted - angivet af udlejer.

5.2 Hvis lejer undlader, at returnerer tøjet på aftalt tid og sted og ikke har indgået en ny alternativ aftale indenfor de næste 24 timer efter det planlagte leveringstidspunkt, eller lejer undlader helt at returnere tøjet, (herunder tilfælde hvor lejer anmelder, at tøjet er blevet stjålet) accepterer lejer, at betale udlejer den fulde værdi af tøjet og eventuelle andre gebyrer.

I tilfælde af at lejer erklærer tøjet for stjålet, accepterer lejer at indgive eller bistå udlejer med, at udfylde en politirapport om tyveri med den gældende politiafdeling.

RentAtrend eller udlejer kan lovligt afhente tøj/accessories og RentAtrend eller udlejer kan udøve andre rettigheder eller retsmidler og træffe nødvendige foranstaltninger, for at afhente tøjet og/eller samle det fulde beløb, som lejer skylder.

5.3 Hvis udlejer udebliver på planlagt tid og sted for returnering af tøjet, forbliver lejer ansvarlig for sikker opbevaring af tøjet. I sådanne tilfælde bør lejer kontakte RentAtrend så hurtigt som muligt for, at forsøge at arrangere en alternativ måde at returnere tøjet. Dette kan være privat gennem RentAtrend. Det vil sige, at tøjet bliver sendt privat til RentAtrend, hvor udlejer kan afhente det eller betale for fragt. Udlejer er ansvarlig for gebyrer afholdt af RentAtrend i forbindelse med en alternativ returnering og forstår og anerkender, at hvis sådanne gebyrer ikke betales, vil tøjet/accessories ikke blive frigivet, før beløbet er overført. RentAtrend kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller tab af tøj/accessories, grundet udlejers udebleven.

5.4 Beslaglæggelse. Udlejer kan afhente tøj/accessories på ethvert tidspunkt, hvis (a) Tøjet anvendes i strid med vilkår og betingelser i denne aftale, (b) lejer har misledt udlejer (c) lejer undlader at returnere tøjet på aftalt tid og sted. Udlejer er ikke forpligtet til at informere lejer forud for afhentningen.

5.5 Ved tab/forsvinden eller beskadigelse af tøj/accessories skal lejer betale udlejer for alle tab af og/eller beskadigelse af tøjet (undtagen almindelig slidtage), uanset skyld (f.eks. lejer accepterer at betale for tab eller skabe, selvom en anden person er årsag til tabet eller skaden). Lejer er også ansvarlig for alt tyveri, selvom lejer er uden skyld for tyveriet og uafhængigt af hvilke foranstaltninger lejer måtte have truffet for at sikre og beskytte tøj/accessories. Hvis tøj/accessories er beskadiget, accepterer lejer at betale for rimelig udgifter til reparation og værdiforringelse, hvis nogen. (F.eks. betaling af en rens eller en skrædder). Hvis tøj/accessories er beskadiget uden rimelig reparation (som bestemt af udlejer/RentAtrend) er lejer ansvarlig for erstatning ved at betale udlejer detailmarkedets rimelige markedsværdi af tøj/accessories. Hvis lejer og udlejer ikke kan blive enige om en pris, vil RentAtrend fastlægge markedsprisen.

Hver sag vil blive behandlet individuelt, hvor eksperter vil sammenligne dit item med den nuværende markedspris. Markedsprisen vil blive sat ud fra forskellige faktorer såsom varens stand, mærke, sæson, pris m.v. Overordnet vil markedsprisen på mange items ligge på 50% af nyprisen. Men for nogle varer kan den nuværende markedspris være tæt nyprisen.

Hvis lejer er indehaver af egen indboforsikring eller er forsikret af andre, kan visse skader bliver dækket af denne og udlejer skal blot betale en selvrisiko, hvis nogen.

6. Betaling

6.1 Lejer accepterer at betale ved efterspørgsel af alle priser, afgifter, skatter, gebyrer og tillæg, der kan findes relevante ved udlejningen, herunder uden begrænsning ved tab/forsvinden eller beskadigelse af tøj/accessories. Lejer er specifikt enig i og accepterer, at RentAtrend anvender eventuelle gebyrer eller betalinger som følge af betalingsmetoden. Lejer bemyndiger endvidere RentAtrend til at opkræve skyldige beløb, som følge af en udlejning og accepterer, at RentAtrend indberetter til inkasso, hvis disse overførelser ikke overholdes.

Endvidere kan lejer ikke fjerne sit betalingskort fra RentAtrend, hvis lejer er under en udlejningsproces. Dette er en foranstaltning for at beskytte udlejer.

7. Levering med post

Både lejer og udlejer skal være opmærksom på, at der kan opstå forsinkelser ved brug af post Danmark. Vi anbefaler, at pakken skal afsendes minimum 2 dage før, hvis itemet skal bruges til et specielt event. Hvilket vil sige hvis itemet skal bruges lørdag, skal man have betalt og udlejet det fra torsdag. Hvis ikke lejer har foretaget sig disse forbehold, kan udlejer ikke holdes ansvarlig for, at itemet ikke kommer frem til tiden. Det samme gælder returnering. Hvis der opstår konflikter i forbindelse med Post Danmark, er det essentielt at udlejer kan fremvisse en postkvittering med dato og tid.